tisdag 24 juli 2012

Bär utan bärkraft

Ingen har väl missat dramat med de bulgariska bärplockarna. Vanligtvis är det thailändare som har lockats hit i tron att de ska plocka blåbär stora som apelsiner. Det är för mig obegripligt hur ett problem år efter år kan dyka upp utan att någon gör något. Det finns förvisso många bovar i dramat, men en av de större är Migrationsverket som utverkar tillstånd för dem att komma hit, trots att man vet vad som kommer att hända: bären är för få, avgivna löften om fast lön stämmer inte, uppgifter om hur lätt det är att tjäna pengar stämmer inte och mycket annat. I härvans spår följer annan kriminalitet med stölder och snatterier. Enligt Expressen så hade Migrationsverket fram till den 13 juli beviljat över 5 500 tillstånd för hugade bärplockare att pröva sin lycka i de svenska skogarna. Nästa år är det dags igen...

Exit Löhnn (MP)

Miljöpartisten Jonas Löhnn ska tydligen lämna en del av sin poster som han har inom Kalmar kommun, dock inte sin fullmäktigeplats, detta efter en långdragen intern strid mellan olika falanger. Jag tvekar inte att hävda att Löhnn är en av Kalmars skickligaste politiker, kanske t o m den skickligaste. Även om man inte håller med om hans åsikter, vilket faller på sin egen orimlighet eftersom han är miljöpartist, så kan ingen ifrågasätta hans patos och uppriktighet. Löhnns fall blev till slut hans privata vendetta mot KSRR ordföranden Steve Sjögren (S), som ledde fram till att (S) till slut bröt samarbetet med (MP). Möjligen var Löhnn lite väl terrierlik i sin jakt på Sjögren (S), som förvisso gjorde fel, men som till viss del var satt att hantera ett problem som Löhnn hade en stor skuld till, nämligen den före detta förbundschefen Martin Herolds frostiga relation till sina anställda. Nåväl, Löhnn är ju präst i botten så det finns säkert en eller annan själ som behöver frälsas. Lycka till Löhnn.

/N.N

måndag 23 juli 2012

Något kort om problemen med brottet hets mot folkgrupp

Med tanke på att kalmarbloggaren Thoralf Alfsson har blivit anmäld för hets mot folkgrupp, så kanske det kan vara på sin plats att något kort kommentera och problematisera kring brottet. Låt oss ta utgångspunkten i ett helt hypotetiskt exempel, utan några referenser till verkligheten överhuvudtaget. Betänk följande offentliga yttrande:

”Svenskar är intelligentare än negrer”

Yttrandet fälldes offentligt och uppfyller därmed ett av kraven för att det eventuellt ska kunna klassificeras som hets mot folkgrupp. Då brottet tar sin utgångspunkt i att man uttrycker missaktning för t ex folkgrupp så finns det därför två eventuella möjligheter att denna missaktning har kommit allmänheten till del. Låt oss börja med ordet neger.

För 40 år sedan så hade ingen höjt på ögonbrynen ifall någon brukat ordet, och därmed hade man inte heller kunnat fällas för brottet hets mot folkgrupp. Idag är rättsläget betydligt mera oklart på grund av den värdering, som av okänd anledning, numera läggs i ordet. Är det verkligen acceptabelt att en dylik värdeförändring av ett ord, bland gemene man, ska kunna innebära att man den ena dagen frikänns, medan man nästa dag fälls för ett brott? Låt oss ta ett annat exempel, helt ur fantasin: Anta att man för 40 år sedan var tvungen att, med uppsåt, beröva någon annan livet för att kunna fällas för mord. Under dessa 40 år har dock ordet mord - av oklar anledning- bland gemene man kommit att skifta betydelse och idag, 40 år senare, har det kommit att betyda att man utan uppsåt berövat någon annan livet. Nå, är det verkligen samma brott som har begåtts och därför bör ha samma straffvärde som för 40 år sedan, och hade någon accepterat en dylik ordning?

Mot mitt exempel ovan så kan man argumentera att dessa inte kan jämföras. Och givetvis är det så. Skillnaden ligger i att det måste föreligga uppsåt för att man ska kunna fällas för mord, det framgår av brottsbalken, i annat fall är det inte mord. Men det är just detta som är hela poängen i min kritik mot brottet hets mot folkgrupp, för definitionen är inte konsistent, tidsoberoende eller ens definierat. I stället låter vi domstolar utifrån rådande uppfattning, beroende på modets nycker, avgöra ifall ett brott har begåtts eller inte. Det är förvisso i grund och botten inget fel i att domstolar hänger med sin tid och tolkar lagtext utifrån den tid då lagtexten var avfattad och försöker applicera den så gott det går på rådande omständigheter, men att låta domstolar i brottmål alltför skönsmässigt avgöra ifall brott har begåtts eller inte strider mot legalitetsprincipen, nulla poena sine lege.

Lagen om hets mot folkgrupp är inte tänkt att förhindra en vederhäftig diskussion eller ett yttrande. Det låter bra, men kan vi slå oss till ro med ett dylikt lugnande besked? Därmed har vi kommit in på den andra delen av hur den eventuella missaktningen i yttrandet ovan kommit allmänheten till del, nämligen i utsagan att svenskar är intelligentare (än negrer). Nå, ordet vederhäftig är inte synonymt med sann, utan kan översättas med saklig eller pålitlig. Därmed kan vi konstatera att ifall utsagan svenskar är intelligentare än negrer befinns vara vederhäftig, så ska i så fall inget brott anses ha begåtts. Allvarligt talat, finns det någon i hela världen som i sitt stilla sinne tror, att en domare i karriären skulle komma fram till att det finns vederhäftighet i ett dylikt yttrande, om så den tilltalade anför aldrig så många doktorsavhandlingar? I så fall så säger domaren, om än implicit: att den tilltalade har anfört goda skäl för att utsagan faktiskt kan vara sann. Ifall ni vid detta laget hörde toaletten spola så var det domarens karriär som försvann.

Nå, det finns mer att kritisera beträffande brottet hets mot folkgrupp, inte minst mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner, men om detta återkommer jag någon annan gång.
/
N.N

Måndagsnoterat

Trots det ymniga regnandet så förefaller det vara nyhetstorka i Kalmar. Östran rapporterar dock följande nyheter:

"Kläder stulna från tvättlinan"

Polisen var snabbt ute och bad allmänheten hålla ögonen öppna efter en rosenblads-, syren- och lindblomsdoftande man.

--------------------------

Socialnämnden: ”Vi har handlagt det på rätt sätt”

Roger Holmberg tycker att socialen har handlagt ärendet på rätt sätt. De hade inte kunnat göra mer än vad de gjorde.
–  Vi tog rätt beslut utifrån det vi visste då.

Min kommentar:
Va?! Kommer Roger Holmberg (S) ihåg ett möte?

---------------------------------

Slutligen:

"Farbror hotade med pistol – Fortsatt vård för den kurdiska flickan"

Vad är det för fel på den här rubriken? Hade det inte varit mer rimligt med "Farbror hotade med pistol- misstänks för olaga hot"?

/N.N

söndag 22 juli 2012

Söndagsreflektion eller på spaning efter den tid som flytt

När jag var barn så åt vi alltid söndagsmiddag. Ofta vankades det kyckling och bröstbitarna var självklart åt barnen. Numera så heter det inte kycklingbröst, det heter kycklingfilé. Det är allt en besynnerlig morfologisk förändring som kycklingen genomgått för filén dyker upp på fler ställen, så kan man t ex numera även köpa kycklinglårfilé. Även på grisen, detta utsökta djur, sprider sig filén. Det vi en gång i tiden kallade kotlett heter numera med modernt språkbruk fläskytterfilé.

Allt det hade man väl, både bildligen och språkligen, kunnat svälja, men denna "filéiseringsprocess", där det råder disonans mellan förpackning och innehåll, förefaller vara ett signum för det moderna svenska samhället. T ex så rimmer lögnen om det multikulturella samhällets förträfflighet väldigt illa med hur det verkligen förhåller sig med ökad kriminalitet och bidrag som pumpas ut till människor som inte arbetat en enda dag i Sverige. Även utbildningen har vi "filéiserat" i Sverige. Alla har examen, men ingen verkar bry sig om den verkligt intressanta frågan: examen i vad? Den svenska polisen är inte bara "filéiserad" utan dessutom hängmörad, för sysslor som poliser i alla andra länder utför, håller sig den svenska polisen för god för, ty här har de fått eget kontor och minsann blivit statligt anställda tjänstemän, och som sådana så går det ta mig tusan inte för sig att ha samma arbetstider som buset.

Jag ställer mig allt mer undrande och frågande inför min egen samtid. Det finns de människor som anser sig vara födda i fel kropp, ja alltså att de tillhör ett annat kön. Jag för min del anser mig vara född i fel tid och känner en påtaglig dragning och attraktion åt dessa svunna tider. Vad kan en dylik läggning kallas? Chronossexuell?

/N.N

lördag 21 juli 2012

Språkhyckleri

S-bloggaren Markku Ahonen attackerar i ett inlägg Thoralf Alfsson för att vara vårdslös med sanningen i ett inlägg som handlar om somalier kontra khatsmuggling och pengaflöde till terrororganisationer. Dessutom tar han som intäkt för att Alfsson genomförde en redaktionell förändring av texten att han därmed också erkänner sig skyldig till denna vårdslöshet. Så här skriver Ahonen:

"Trots att Thoralf anser sig ”oskyldig” så har han ändrat i sitt blogginlägg där ordalydelsen innan ändringen löd; För varje somalier som får uppehållstillstånd i Sverige så ökar penningströmmen från Sverige till terroristorganisationen Al-Shabaab och mängden av drogen Khat som förs in i Sverige ökar med kvadraten. Nu står det istället; Ju fler somalier som får uppehållstillstånd i Sverige så riskerar penningströmmen från Sverige till terroristorganisationen Al-Shabaab att öka och mängden av drogen Khat som förs in i Sverige ökar."

Vilka bevekelsegrunder som Alfsson hade för att göra denna språkliga korrigering kan han bara själv svara på, men måhända kanske han-till skillnad från diverse journalister-ville vara så korrekt som möjligt och därför ansåg att Ju fler var ett bättre ordval än För varje och att i stället för att trosvist slå fast att penningströmmen ökar i stället påpeka att den riskerar att öka.

Eftersom nu Ahonen är knuten till Östran så kan det vara på sin plats att undersöka något kort hur Östran på ledarplats handskas med språket och även tar till generaliseringar. Från Östran den 120626:

"Varje krona som plockas ut från vården och stoppas ner i fickan på vårdbolagens ägare tas från patienterna och deras väl antingen i form av bristande omvårdnad eller oätbar mat eller nerpissade blöjor."

Nå, är det verkligen så att VARJE krona som ägare till vårdbolag tar ut i utdelning AUTOMATISKT leder till att patienterna går i nedpissade(sic!) blöjor? Snarare borde författaren till texten, i det här fallet Jan G Andersson, enligt Ahonens språklogik slagit fast att utdelning RISKERAR att leda till detta.

För övrigt så kan man konstatera att konkurrens och effektiv resursanvändning verkar vara en nymodighet som ännu inte nått Östrans ledarredaktion.

Mina och dina pengar

Idag tar Östran upp att vart 5:e barn i Kalmar lever fattigt. Ja, det är inte undra på det. Här i Kalmar har vi ju ett kommunalråd som sätter sprätt på pengarna fortare än de kommer in från allmogens skattsedel. Det förstår väl vem som helst att ska vi ha råd med Salvesnurr, Fanerdunfiasko, universitetsexcesser och många andra galna projekt så måste barnen förbli fattiga, hur ska vansinnet i annat fall kunna finansieras.

Ett av de mer sentida upptågen ifrån Johan Perssons (S) sida är Kalmar kommuns vindkraftsprojekt, det kommer att kosta 70 miljoner. Det där med teknik har jag aldrig begripit mig på men jag tror det funkar så här: man bygger ett vindkraftverk, därefter samlar man de 70 miljonerna i en stor hög precis under vindkraftverket. Medelst tändsticka får man sedan pengahögen att fatta eld, vartefter varmluften ifrån brasan stiger uppåt och sedan sätter detta vindkraftverkets blad i rörelse. På något mystiskt sätt så omvandlas denna mekaniska rörelse till någon märklig kraft som till slut kommer ur vägguttaget.

/N.N

fredag 20 juli 2012

Limerick

Så här en bit in på fredagskvällen och ett halvt glas rosévin så är det väl lämpligt med en liten limerick.

"Det var en muslim ifrån Flen,
som ville dölja sina orakade ben.
Men burkan flög opp,
det gömde sig en snopp!
Eller var hon om möjligt en hen?"

OK, jag medger att jag knappast är eller kommer att bli någon Stiernhielm, så avvakta lite med nobelprisnomineringen...

Storm i ett vattenglas

Välkommen till Nomen Nescio!

Som första inlägg hade jag tänkt ta upp den bisarra polisanmälan som kalmarbloggaren Thoralf Alfsson råkat ut för. Man får väl förmoda att anmälan avser brottet hets mot folkgrupp. Ett brott där klassificeringen inte riktigt hänger samman med gärningen, för nog är det skillnad på att hetsa och att uttrycka missaktning. Det senare är nämligen i realiteten vad som krävs för att det svenska bror duktig-samhället ska dra en av sina undersåtar inför rätta. Ja, det gäller ju att hålla allmogen i schack, för inte går det väl för sig att åsikter och fakta ska få ventileras fritt i Sverige...

Alfsson har konstaterat två saker: pengar i från Sverige finansierar terrorbrott samt att smugglingen av drogen khat har kommit att öka i takt med att den somaliska invandringen har eskalerat. Jo, jo, här finns verkligen grund för åtal. Inte. Det är nog också något som den svenska polisen kommer att konstatera snabbare än kvickt och arkivera anmälan i det runda arkivskåpet på golvet. Jag förmodar dock att Alfsson själv egentligen inte har så mycket emot att vara rubrikernas man, då för varje gång han figurerar i pressen så ökar antalet läsare på den eminenta blogg som han driver.
/
N.N, Kalmar