måndag 23 juli 2012

Något kort om problemen med brottet hets mot folkgrupp

Med tanke på att kalmarbloggaren Thoralf Alfsson har blivit anmäld för hets mot folkgrupp, så kanske det kan vara på sin plats att något kort kommentera och problematisera kring brottet. Låt oss ta utgångspunkten i ett helt hypotetiskt exempel, utan några referenser till verkligheten överhuvudtaget. Betänk följande offentliga yttrande:

”Svenskar är intelligentare än negrer”

Yttrandet fälldes offentligt och uppfyller därmed ett av kraven för att det eventuellt ska kunna klassificeras som hets mot folkgrupp. Då brottet tar sin utgångspunkt i att man uttrycker missaktning för t ex folkgrupp så finns det därför två eventuella möjligheter att denna missaktning har kommit allmänheten till del. Låt oss börja med ordet neger.

För 40 år sedan så hade ingen höjt på ögonbrynen ifall någon brukat ordet, och därmed hade man inte heller kunnat fällas för brottet hets mot folkgrupp. Idag är rättsläget betydligt mera oklart på grund av den värdering, som av okänd anledning, numera läggs i ordet. Är det verkligen acceptabelt att en dylik värdeförändring av ett ord, bland gemene man, ska kunna innebära att man den ena dagen frikänns, medan man nästa dag fälls för ett brott? Låt oss ta ett annat exempel, helt ur fantasin: Anta att man för 40 år sedan var tvungen att, med uppsåt, beröva någon annan livet för att kunna fällas för mord. Under dessa 40 år har dock ordet mord - av oklar anledning- bland gemene man kommit att skifta betydelse och idag, 40 år senare, har det kommit att betyda att man utan uppsåt berövat någon annan livet. Nå, är det verkligen samma brott som har begåtts och därför bör ha samma straffvärde som för 40 år sedan, och hade någon accepterat en dylik ordning?

Mot mitt exempel ovan så kan man argumentera att dessa inte kan jämföras. Och givetvis är det så. Skillnaden ligger i att det måste föreligga uppsåt för att man ska kunna fällas för mord, det framgår av brottsbalken, i annat fall är det inte mord. Men det är just detta som är hela poängen i min kritik mot brottet hets mot folkgrupp, för definitionen är inte konsistent, tidsoberoende eller ens definierat. I stället låter vi domstolar utifrån rådande uppfattning, beroende på modets nycker, avgöra ifall ett brott har begåtts eller inte. Det är förvisso i grund och botten inget fel i att domstolar hänger med sin tid och tolkar lagtext utifrån den tid då lagtexten var avfattad och försöker applicera den så gott det går på rådande omständigheter, men att låta domstolar i brottmål alltför skönsmässigt avgöra ifall brott har begåtts eller inte strider mot legalitetsprincipen, nulla poena sine lege.

Lagen om hets mot folkgrupp är inte tänkt att förhindra en vederhäftig diskussion eller ett yttrande. Det låter bra, men kan vi slå oss till ro med ett dylikt lugnande besked? Därmed har vi kommit in på den andra delen av hur den eventuella missaktningen i yttrandet ovan kommit allmänheten till del, nämligen i utsagan att svenskar är intelligentare (än negrer). Nå, ordet vederhäftig är inte synonymt med sann, utan kan översättas med saklig eller pålitlig. Därmed kan vi konstatera att ifall utsagan svenskar är intelligentare än negrer befinns vara vederhäftig, så ska i så fall inget brott anses ha begåtts. Allvarligt talat, finns det någon i hela världen som i sitt stilla sinne tror, att en domare i karriären skulle komma fram till att det finns vederhäftighet i ett dylikt yttrande, om så den tilltalade anför aldrig så många doktorsavhandlingar? I så fall så säger domaren, om än implicit: att den tilltalade har anfört goda skäl för att utsagan faktiskt kan vara sann. Ifall ni vid detta laget hörde toaletten spola så var det domarens karriär som försvann.

Nå, det finns mer att kritisera beträffande brottet hets mot folkgrupp, inte minst mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner, men om detta återkommer jag någon annan gång.
/
N.N

2 kommentarer:

  1. Jaja, en negerboll är en negerboll.

    SvaraRadera
  2. Vänd på det hela och byt ut något ord - säg t.ex araber är intelligentare än svenskar. Inte 17 skulle det kallas för hets mot folkgrupp. Nu anses ju i och för sig inte svenskar vara en folkgrupp eller ens kunna kränkas.
    Men säg istället att irakier är generellt mer intelligenta än danskar eller européer. Tror inte heller det skulle tolkas som hets mot folkgrupp.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.